Velkommen til

Søndre Skole

Søndre Skole er områdeskolen med afdelinger i Holeby og Rødby. Dette er den fælles hjemmeside, der giver oplysninger om den samlede skole samt linker til afdelingernes egne og mere detaljerede hjemmesider.
 
 
Søndre Skole Rødby består af 4 elevrelaterede afdelinger:
- Indskolingsafdelingen fra 0. – 3. klasse
- Mellemtrinnet fra 4. – 6. klasse
- Udskolingen fra 7. – 9. klasse, herunder en erhvervsklasse
- SFO (Skolefritidsordning) for børn fra 0. – 3. klasse
 
Afdelingen har mellem 1 og 4 spor på hver årgang.
 
Skoleafdelingen har desuden administrationsafdeling, serviceafdeling og en madbod.
Desuden råder vi over gode udendørs faciliteter med idrætsanlæg, boldbaner og legepladser.
 

Søndre Skole Holeby består af følgende elevrelaterede afdelinger:

- Indskolingsafdelingen fra 0. – 3. klasse
- Mellemtrinnet fra 4. – 6. klasse
- Specialklasser
- SFO (Skolefritidsordning) for børn fra 0. – 3. klasse
- Juniorklub (SFO II) for børn fra 4. – 6. klasse

Skoleafdelingen har desuden administrationsafdeling, serviceafdeling og kantineordning.

For områdets elever fra 7. klasse og opefter er der tilbud i ungdomsskolen og ungdomsklubben - også placeret på Holeby-afdelingens adresse.  

Desuden råder vi over nogle af de bedste udendørs faciliteter, man kan tænke sig, med idrætsanlæg, boldbaner, ude-klasseværelser i Holebyparken, og bålpladser, kælkebakke osv. til aktiviteter for eleverne i fritidstilbuddene.

Du kommer til de lokale afdelingers hjemmesider, hvorfra ansatte, forældre og elever kan logge ind på henholdsvis PersonaleIntra, ForældreIntra og ElevIntra via menuen eller ved at klikke her:

Skoleporten for Søndre Skole Rødby

Skoleporten for Søndre Skole Holeby

Ansatte kan logge ind i den fælles personaledel her, ved at gå via menuen - eller ved at gå via det lokale PersonaleIntra.

Du kan komme til hjemmesiden for hele Lolland kommunes skolevæsen via menuen eller ved at klikke her:

Skoleporten for Lolland Skoler

Ingen aktuelle opslag
Ingen aktuelle nyheder