Velkommen til

Søndre Skole

Søndre Skole er områdeskolen med afdelinger i Holeby og Rødby. Dette er den fælles hjemmeside, der giver oplysninger om den samlede skole samt linker til afdelingernes egne og mere detaljerede hjemmesider.
 
 
Søndre Skole Rødby består af 4 elevrelaterede afdelinger:
- Indskolingsafdelingen fra 0. – 3. klasse
- Mellemtrinnet fra 4. – 6. klasse
- Udskolingen fra 7. – 9. klasse
- SFO (Skolefritidsordning) for børn fra 0. – 3. klasse
 
Afdelingen har på 0. - 6. årgang 2 spor. På 7. - 9. årgang er der 3 og 4 spor.
 
Skoleafdelingen har desuden administrationsafdeling, serviceafdeling og en madbod.
Desuden råder vi over gode udendørs faciliteter med idrætsanlæg, boldbaner og legepladser.
 

Søndre Skole Holeby består af følgende elevrelaterede afdelinger:

- Indskolingsafdelingen fra 0. – 3. klasse
- Mellemtrinnet fra 4. – 6. klasse
- Specialklasser
- SFO (Skolefritidsordning) for børn fra 0. – 3. klasse
- Juniorklub (SFO II) for børn fra 4. – 6. klasse

Skoleafdelingen har desuden administrationsafdeling, serviceafdeling og kantineordning.

For områdets elever fra 7. klasse og opefter er der tilbud i ungdomsskolen og ungdomsklubben - også placeret på Holeby-afdelingens adresse.  

Desuden råder vi over nogle af de bedste udendørs faciliteter, man kan tænke sig, med idrætsanlæg, boldbaner, ude-klasseværelser i Holebyparken, og bålpladser, kælkebakke osv. til aktiviteter for eleverne i fritidstilbuddene.

Du kommer til de lokale afdelingers hjemmesider, hvorfra ansatte, forældre og elever kan logge ind på henholdsvis PersonaleIntra, ForældreIntra og ElevIntra via menuen eller ved at klikke her:

Skoleporten for Søndre Skole Rødby

Skoleporten for Søndre Skole Holeby

Ansatte kan logge ind i den fælles personaledel her, ved at gå via menuen - eller ved at gå via det lokale PersonaleIntra.

Du kan komme til hjemmesiden for hele Lolland kommunes skolevæsen via menuen eller ved at klikke her:

Skoleporten for Lolland Skoler

Ingen aktuelle opslag
Ingen aktuelle nyheder